Župan Ivan Celjak, sastao se u utorak 14. srpnja 2021. godine, s ministrom Radovanom Fuchsom i suradnicima na temu stanja školskih objekata nakon potresa. Situacija u Sisačko-moslavačkoj županiji je ozbiljna, zbog potresom nastalih oštećenja 9 je neuporabljivih školskih objekata, 12 privremeno neuporabljivih a 11 uporabljivih s preporukom, te 24 je uporabljivo.

Povratku učenika u školske klupe pristupa se ozbiljno i s izradom zamjenskih rješenja do potpune obnove.