Krenula rekonstrukcija oštećenog nasipa na rijeci Kupi (dionica Stara Drenčina – Staro Pračno)

Hrvatske vode danas su započele radove na rekonstrukciji obalnog nasipa rijeke Kupe za potrebe zaštite od poplava prigradskih naselja grada Siska na dionici Staro Pračno – Stara Drenčina u duljini od 8,5 kilometara. Ukupna vrijednost projekta je 36 milijuna kuna, a projekt je nužan zbog lošeg stanja nasipa koji je dodatno oštećen tijekom potresa koji su u prosincu prošle godine pogodili Sisak i okolicu. Rok izvođenja radova je 24 mjeseca, a nakon njih Sisak i okolica trebali bi biti mnogo sigurniji od poplava.

Prije ovih radova župan Ivan Celjak održao je nekoliko sastanaka s Generalnim direktorom Hrvatskih voda Zoranom Đurokovićem, upravo na temu sanacije nasipa nakon potresa, ali i pojačanim sustavima zaštite od poplava na području cijele Sisačko-moslavačke županije. Posebice na području Hrvatske Kostajnice, Topuskog te Siska, točnije gradske četvrti Galdovo.

Što se tiče obrambenog nasipa na kupi, oštećen je u poplavama, ali i ranijim prirodnim djelovanjima te u ovom stanju ne zadovoljava kriterije obrane od poplave. Došlo je do deformacije nasipa koji nema odgovarajući poprečni profil, oštećen je djelovanjem životinja, pojavilo se procjeđivanje i podviri u zaobalju pri visokim vodostajima. Stoga je rekonstrukcija kupskog nasipa na ovoj dionici, od spoja nasipa sa željezničkom prugom kod ušća Odre do Stare Drenčine, prepoznata kao jedan od prioriteta u izgradnji sustava obrane od poplava na sisačkom području.