Održan sastanak župana Ivana Celjaka i suradnika s ministrom Darkom Horvatom i suradnicima na temu obnove i izgradnje objekata u području obrazovanja u Sisku i Petrinji, te privremenog smještaja korisnika usluga ustanova u području zdravstva i socijalne skrbi.

Osigurana su sredstva za obnovu škola stradalih u potresu i to Ekonomske škole Sisak, Prve osnovne škole Petrinja i Srednje škole Petrinja. U suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja, Ministarstvom prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine i Ministarstvom financija gradit će se nova Ekonomska škola Sisak putem zajma Svjetske banke. Pripremljena je projektna dokumentacija, te je izdana lokacijska dozvola. Uskoro će se potpisati i ugovor za buduću Ekonomsku školu Sisak koja će se graditi uz novu Strukovnu školu Sisak. Time će učenici i profesori Ekonomske škole dobiti napokon svoju zgradu i to u puno većem obimu nego što su imali do sada kao “podstanari” Osnovne škole Ivan Kukuljević Sisak, koja je u vlasništvu Grada Siska.
Novim prostorom omogućit će se rad u jednoj smjeni te proširiti kapaciteti za nova zanimanja koja su prijeko potrebna u Sisačko-moslavačkoj županiji.

Druga škola je Srednja škola Petrinja koja će se raditi u okviru objekta nekadašnje škole tvornice Gavrilović, također iz zajma Svjetske banke. Napravljeni su svi istražni radovi, izrađeni idejni projekt, izrađen glavni projekt, dobivene sve suglasnosti javno pravnih tijela, a Grad Petrinja izmijenio je prostorni plan na sjednici Gradskog vijeća.

Ono što je dodatni sadržaj, to je da će se uz školu graditi i sportska dvorana.

Obnavljat će se i stara zgrada Srednje škole Petrinja koja će raditi na dvije lokacije, te će u starom objektu biti dio gimnazijskog programa, a otvorena je mogućnost i uređenja Učeničkog doma.

Prvu osnovnu školu Petrinja gradit će Mađarska Vlada i to je najveća donacija na potresom pogođenom području. Projekt u potpunosti vodi donator.

Prva osnovna škola Petrinja koja se nalazi u centru grada, također će ići u obnovu i dio je programa od 30 objekata koje radi Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje.
Ono što je dobra vijest za Petrinjce, nakon što se zgrada obnovi, u njoj bi svoje mjesto trebale pronaći Gradska knjižnica i čitaonica Petrinja kao i Glazbena škola Fran Lhotka Sisak, Odsjek u Petrinji.