Župan Ivan Celjak je u srijedu, 7. rujna 2022. godine, sa suradnicima obišao neke od obnovljenih cesta na petrinjskom području, točnije cestu u Brestu Pokupskom, Ulicu 6. kolovoza u Petrinji i cestu u naselju Vratečko, kao i gradilište nove zgrade 1. osnovne škole sa sportskom dvoranom.

Župan Celjak je u ovoj prigodi podsjetio na velika ulaganja i dobru suradnju Županije i Grada: „Sisačko-moslavačka županija prošle godine uložila je oko 7 milijuna kuna u sanaciju cesta na području grada Petrinje. Ove godine planiramo uložiti oko 28 milijuna kuna. Nisu to sve vlastita sredstva, veći dio je osiguran putem Fonda solidarnosti.
Do sada smo na području Petrinje obnovili dijelove cesta u Jošavici, Sibiću, Strašniku, Glinskoj Poljani, Donjoj Bačugi i Srednjim Mokricama. Također smo sanirali cestu u ulicama 6. kolovoza, Mate Bučara, Brestu Pokupskom. Asfaltirali smo i prometnicu na dionici Novi Farkašić-Vratečko. Do kraja 2022. godine planiramo sanirati klizište u Hrvatskom Čuntiću, zatim sanirati most u Ulici Vlatka Mačeka, te također sanirati cestu u Ulici Otona Kučere, Ulici Gromova i Drenačkoj ulici.
Za Ulicu Gromova i Drenačku ulicu imamo potpisane ugovore s izvođačima radova, međutim čekamo da petrinjsko komunalno poduzeće izvrši sanaciju štete koja je nastala na kanalizacijskom i vodovodnom sustavu uslijed potresa.“

Izvor: Sisačko-moslavačka županija