Na 10. sjednici Županijske skupštine, održanoj u četvrtak, 22. rujna 2022. godine, predstavljeno je izvješće o radu župana Ivana Celjaka u prvih 6 mjeseci ove godine.

Župan je i u ovom razdoblju nastavio menadžerski pristup upravljanja županijskim financijama, odnosno nastavio je trend koji je u financije uveo preuzimanjem dužnosti 8. lipnja 2021. godine. Transparentan i odgovoran način upravljanja doveo je do gotovo nevjerojatnog rezultata, anuliranja proračunskog manjka od 51,5 milijuna kuna u samo 6 mjeseci.

OBNOVA – APSOLUTNI PRIORITET

Obnova je apsolutni prioritet županijske uprave i u prvih 6 mjeseci 2022. budući je važno da stanovništvo ima adekvatnu zdravstvenu i socijalnu skrb, te bolje uvjete obrazovanja, unatoč katastrofalnim potresima koji su zadesili SMŽ.

Županija je u godinu dana mandata župana Celjaka obnovila 40 objekata javne namjene s područja zdravstva, obrazovanja i socijalne skrbi.
na vrijeme su pripremljena i prijavljena 43 projekta vezano uz obnovu sredstvima iz Fonda solidarnosti EU. Trenutno županijska uprava ima otvorenih 39 gradilišta.

POTPORA RAZVOJU GOSPODARSTVA

Župan Celjak je, nakon temeljite analize i brojnih sastanaka s gospodarstvenicima, inicirao niz gospodarskih mjera kojima se pokreće gospodarstvo, posebice ono potresom zahvaćenog područja.
Ponajprije je to program sufinanciranja kamate kreditnih linija HBOR-a i to onih usmjerenih na poduzetništvo mladih, žena i početnika, investicije privatnog sektora te obrtna sredstva. Sufinanciraju se i kamate na zajmove HAMAG BICRO-a, što u konačnici omogućuje 0 % kamate.

Sisačko-moslavačka županija kroz svoju Razvojnu agenciju SIMORA ima centar za usluge na jednom mjestu, u sklopu kojega pruža pomoć potencijalnim ulagačima i postojećim poduzetnicima. Kroz projekte koje SIMORA zajedno sa Županijom pokreće ili provodi, zaposli se gotovo 300 osoba svake godine.
Subvencije tradicijskim i umjetničkim obrtima imaju za cilj očuvanje i razvoj tradicijskih obrta. Župan je donio odluku o dodjeli ove subvencije za 32 obrtnika u ukupnom iznosu od 200 000 kuna, a u cilju da ovu mjeru još unaprijedi održao je radni sastanak s korisnicima subvencija.
Kapitalne pomoći za nove investicije u proizvodnji doprinose stvaranju novih obrta i mikro trgovačkih društava, kao i opstojnost postojećih.

POTICANJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE

Županija nastoji poticajnim mjerama pojačati konkurentnost postojećih poljoprivrednih proizvođača i pomoći novima u pokretanju proizvodnje, kao i povećati dohodovnost obiteljskih poljoprivrednih proizvođača. Korisnici županijskih poticaja isključivo su poljoprivredna gospodarstva koja se bave uzgojem poljoprivrednih kultura, držanjem i uzgojem stoke i proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda.

OBRAZOVANJE – UVJET OPSTANKA I OSTANKA

Ugovorena je izrada projektne dokumentacije za izgradnju nove sportske dvorane, pristupne ceste i rekonstrukciju Srednje škole Petrinja i izgradnju nove zgrade Ekonomske škole Sisak. Riječ je o projektima financiranim iz zajma Svjetske banke. Ukupna vrijednost investicija procjenjuje se na 105 milijuna kuna.

Inicijativom župana Celjaka pokrenuto je uređenje visokog potkrovlja OŠ Dragutina Tadijanović Petrinja, prostor ustupljen na korištenju petrinjskom odsjeku Učiteljskog fakulteta, čime su studenti vraćeni u Petrinju.

Organizirana je nastava za učenike čije su škole stradale u potresu i to na način da su djeca i dalje ostala na području domicilnih jedinica lokalne samouprave.
Početkom godine otvoren je Učenički dom Srednje škole Novska. Osigurana su sredstva za rad pomoćnika u nastavi, kao i za učeničke i studentske stipendije.
Župan je donio i odluku o dodjeli jednokratnih novčanih pomoći od 5 000 kn svim studentima s prebivalištem na području SMŽ koji redovito upišu studij na području Županije.

ZDRAVSTVO U SIGURNIM OBJEKTIMA

Organizacija rada zdravstvenog sustava ostvarena je uz brojna ulaganja: Odjel za pulmologiju, dugotrajno liječenje s palijativnom skrbi preseljen je u modularni objekt u Mošćenici, Ambulanta u Jabukovcu smještena je u modularni objekt, Zavod za hitnu medicinu, prostor u Petrinji privremeno je preseljen u objekt u Ulici Vlatka Mačeka u Petrinji, a prostor u Glini u Područnu školu Gornji Viduševac, Zavod za javno zdravstvo SMŽ, prostor u Petrinji privremeno je preseljen u objekt u Ulici Vlatka Mačeka, ambulante Doma zdravlja Sisak preseljene su prostore SMŽ, a ambulante u Žažini su obnovljene. Za glinsku ispostavu Doma zdravlja uređen je zamjenski objekt.

SMJEŠTAJ I PREHRANA STRADALIMA OD POTRESA

Sisačko-moslavačka županija se, iako to nije u njenoj nadležnosti, uključila u proces privremenog smještaja osoba čiji su domovi oštećeni u potresu. Inicijativom župana Celjaka uređeni su stanovi na području Siska, Petrinje, Topuskog, Novske i Popovače i kroz javne pozive dodijeljeni ugroženim obiteljima.

Županija je preuzela i obvezu prehrane stanovnika čiji su domovi stradali u potresu. Isporučitelji ove usluge odabrani su nakon provedenog postupka javne nabave. Riječ je o svakodnevnoj prehrani za 1610 osoba.

ULAGANJA U OBRAZOVNU INFRASTRUKTURU

U izvještajnom razdoblju na koje se odnosi izvješće počeli su radovi na sanaciji krovišta Srednje škole Novska, a prijavljen je projekt obnove triju igrališta u sklopu OŠ Gvozd. Sisačko-moslavačka županija je kroz Razvojnu agenciju SIMORA aktivno sudjelovala u formiranju projektnih prijedloga za Fond za pravednu tranziciju. Županija je predložila nekoliko projekata, od kojih je za dva projektna dokumentacija već u izradi: Majstorska škola u Sisku i Gaming kampus u Novskoj.

 

POTPORE UDRUGAMA CIVILNOG DRUŠTVA

Župan Ivan Celjak je potpisao 110 ugovora o sufinanciranju različitih programa i projekata udruga, kao što su manifestacije udruga u kulturi, likovne djelatnosti, kazališne, muzejsko-galerijske i arhivske djelatnosti, manifestacije koje promiču kulturu mladih i međunarodnu kulturnu suradnju. Ukupna vrijednost sklopljenih ugovora je 600 000 kn.

Župan je potpisao i ugovore o sufinanciranju djelatnosti Crvenog križa, te pučkih kuhinja Caritasa i Merhameta.

BRIGA O STARIJIM SUGRAĐANIMA

Dom za starije i nemoćne osobe Sisak u suradnji sa SMŽ prijavio projekt Živim(o) s Alzheimerom na javni poziv Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici u sklopu Europskog socijalnog fonda, a odobrena su im i sredstva za provedbu Dnevnog centra za starije osobe u Novskoj.
Dom za starije osobe Glina u partnerstvu sa SMŽ i Gradom Glina podnio je prijavu za projekt Uključi se, a Centar za socijalnu skrb Sisak projekt „Mobilni timovi u zajednici.
Županija je partner Centru za rehabilitaciju Komarevo na projektu „Razvoj izvaninstitucijskih socijalnih usluga u zajednici za odrasle osobe s intelektualnim teškoćama u Sisačko-moslavačkoj županiji.

PRAVA HRVATSKIH BRANITELJA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

Osiguravanje kvalitetnog i pravodobnog obavljanja poslova iz ovog djelokruga rada omogućeno je kroz otvorenost i transparentnost u radu te pristupačnosti službenika svim strankama prilikom pružanja usluga i ostvarivanja njihovih prava.
Sustavno su provođeni programi zaštite ratnih vojnih invalida, mirnodopskih vojnih invalida, civilnih invalida rata, sudionika rata i članova njihovih obitelji.
Županija brine i o pravima stradalih pirotehničara i članova njihovih obitelji, kao i o ostvarivanju prava civilnih stradalnika iz Domovinskog rata.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA PRIHVATILA IZVJEŠĆE O RADU ŽUPANA IVANA CELJAKA U PRVIH ŠEST MJESECI OVE GODINE

Župan Ivan Celjak je u prvih šest mjeseci 2022. godine održao 428 radnih sastanaka sa sugovornicima od državnog vrha, lokalne samouprave, gospodarstva, obrazovanja, vjerskih zajednica, žurnih službi, građanima i predstavnicima medija, stoji uz ostalo u Izvješću o radu župana Celjaka, koje je Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije prihvatila na svojoj 10. sjednici, održanoj u sisačkom hotelu „Panonija“.

Izvor: Sisačko-moslavačka županija