Na inicijativu sisačko-moslavačkog župana Ivana Celjaka, uz kojeg je bio gradonačelnik Hrvatske Kostajnice Dalibor Bišćan, u Hrvatskoj Kostajnici je održano svečano uručivanje ugovora korisnicima programa Ministarstva poljoprivrede i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije.
Svečanosti, održanoj u hotelu „Central“, nazočile su i saborske zastupnice Magdalena Komes i Marijana Petir.

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković uručila je korisnicima ugovore o financiranju iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine za područje Sisačko-moslavačke županije, a Spomenka Đurić, državna tajnica u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije, ugovore iz Programa održivog razvoja lokalne zajednice za područje Sisačko-moslavačke županije i Javnog poziva Sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u 2023. godini.

NOVIH 4 MILIJUNA EURA ZA POVEĆANJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE, ŠUMARSTVA I PRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE I UNAPRJEĐENJE ŽIVOTA U RURALNIM PODRUČJIMA SMŽ

U sklopu Programa ruralnog razvoja Ministarstvo poljoprivrede RH za razdoblje 2014.–2020. dodijeljeno je 15 ugovora, ukupne vrijednosti 4 milijuna eura, za sljedeće mjere Programa:
Mjera 4 – Ulaganje u fizičku imovinu,
Mjera 5 – Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje preventivnih aktivnosti,
Mjera 6 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja,
Mjera 8 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma,
Mjera 10.2 – Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih resursa u poljoprivredi.

Putem ovih mjera korisnici mogu rekonstruirati, modernizirati i povećati konkurentnost svojih poljoprivrednih gospodarstava, obnoviti svoja poljoprivredna zemljišta i proizvodne potencijale narušene elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima, ulagati u šumske puteve i infrastrukturu te poboljšati održivost šuma, modernizirati tehnologiju, strojeve, alate, opremu i drugo.

Korisnici kojima su uručeni ugovori su: Vrtovi voća d.o.o. – Rekonstrukcija sustava zaštite od mraza višegodišnjeg nasada jabuka (48.464,48 €), Grad Sisak – Rekonstrukcija traktorskog puta u šumsku cestu u G.J. privatnih šuma “NOVI SISAK-SUNJA” (210.888,90 €), Općina Dvor – Rekonstrukcija traktorskih putova u šumsku cestu u g.j. državnih šuma “JAVORNIK”
(414.928,29 €), Općina Majur – Rekonstrukcija traktorskog puta u šumsku cestu Goljak
(376.393,60 €) Grad Hrvatska Kostajnica – Rekonstrukcija traktorskih putova u šumske ceste u g.j. privatnih šuma “UTOLICA (785.708,18 €), Općina Hrvatska Dubica – Rekonstrukcija traktorskih putova u šumske ceste u šumskom kompleksu “JANKOVAC-MUTAVDŽINA KOSA” (997.491,54 €), Općina Topusko – Rekonstrukcija traktorskog puta u šumsku cestu Staro Selo Topusko (407.637,18 €), Igor Bobinac (42.585,69 €), OPG Karagić (286.528,50 €), OPG Perošević Marijan (15.034,64 €), OPG Ivan Penić (53.811,14 €), Miklić Tomislav (9.429,24 €), Uslužni obrt Puđa (169.272,63 €), Šumarstvo Vis d.o.o. (160.317,42 €), Središnji savez uzgajivača konja hrvatski posavac (21.663,20 €).

Ministrica Vučković je istaknula kako Ministarstvo poljoprivrede zajedničkim uručivanjem ugovora s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU, šalje i širu sliku, kao oni koji integrirano rade na podršci razvoju Sisačko-moslavačke županije: „U svim mogućim primjerima i radom želimo potvrditi činjenicu da se ovdje ne radi samo o obnovi, nego i o revitalizaciji i unaprjeđenju. U tom smislu želimo iskazati podršku svima na lokalnoj razini, osobito županiji na čelu sa županom Celjakom, njegovim naporima i danas, konkretno u ovom slučaju, ukazati na sve ono što se događa dobro, a riječ je o revitalizaciji Hrvatske.“

 

JOŠ 2 MILIJUNA EURA ZA 31 PROJEKT U SISAČKO-MOSLAVAČKOJ ŽUPANIJI

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU dodijelilo je 31 ugovor ukupne vrijednosti oko 2 milijuna eura, za Program održivog razvoja lokalne zajednice za područje Sisačko-moslavačke županije 25 ugovora ukupne vrijednosti 1,3 milijuna eura te za program sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u 2023. godini 6 ugovora ukupne vrijednosti 764 tisuće eura.
Sisačko-moslavačkoj županiji u 2023. godini su odobrena sredstva u iznosu 70 000 € za projekt „Opremanje vanjskog športskog igrališta“ pored OŠ Katarina Zrinska Mečenčani, pa će djeca ove škole, uz novu školu dobiti i novo športsko igralište, na korist svim stanovnicima općine Donji Kukuruzari.
Osim SMŽ, korisnici potpore 2023. godine su gradovi Hrvatska Kostajnica, Glina, Petrinja i Novska, općine Lipovljani, Sunja, Gvozd, Dvor, Topusko, Lekenik, Velika Ludina, Majur, Donji Kukuruzari, Hrvatska Dubica, Martinska Ves i Jasenovac.

Potpore dobivene iz programa ovih ministarstava, kroz unapređenje proizvodnih potencijala i poslovanja naših poljoprivrednika, ulaganja u fizičku imovinu, šumske i traktorske puteve, modernizaciju proizvodne opreme, alata i slično, doprinijet će ukupnom razvoju gospodarstva Sisačko-moslavačke županije, ali i unaprijediti kvalitetu života te demografski i socijalno ojačati lokalne zajednice kroz realizaciju projekata poput izgradnje i rekonstrukcije komunalne i cestovne infrastrukture, adaptacije društvenih domova, vrtića, igrališta, pješačkih staza i drugog.
Državna tajnica Đurić naglasila je kako su korisnici kojima su uručeni ugovori mahom jedinice lokalne i regionalne samouprave, gotovo svi sa statusom potpomognutih područja: „Ova će sredstva doprinijeti razvoju lokalne, društvene i gospodarske, socijalne infrastrukture, ali i na taj način omogućavati stvaranje preduvjeta za razvoj i revitalizaciju ovog područja. Zajedno nastojimo revitalizirati ovo područje, Vlada RH sa svim svojim resorima je i nakon potresa pokazala da smo jedinstveni u nastojanju da pomognemo da se ovaj kraj podigne i izdigne prema statusu koji zaslužuje.“

„Vlada Republike Hrvatske kontinuirano ulaže značajna sredstva na području Sisačko-moslavačke županije. Danas je dodijeljeno 46 ugovora, ukupne vrijednosti preko 6 milijuna €. Ulaže se ne samo u obnovu, već i u razvoj i revitalizaciju, što je osobito značajno za sve stanovnike Sisačko-moslavačke županije. sredstvima, koja su osigurana putem ovih ugovora bit će uložena u povećanje trajnih nasada, poboljšanje traktorskih i šumskih putova, nerazvrstanih cesta, u modernizaciju poljoprivredne mehanizacije, dakle u sve ono što je potrebno kako bi naši poljoprivrednici povećali proizvodnju.
Isto tako, ova sredstva će biti uložena u unaprjeđenje komunalne infrastrukture, u ceste, nogostupe, pristupne ceste, u izgradnju i opremanje školskog športskog igrališta. Svi ovi projekti će značajno doprinijeti unaprjeđenju kvalitete života svih stanovnika na čijem će se području projekti provoditi,“ zaključio je sisačko-moslavački župan Ivan Celjak.

Nakon svečanog uručivanja ugovora, dužnosnici su obišli radove na izgradnji obaloutvrde na rijeci Uni, uređenju Starog grada Zrinski i projekte u provedbi na području Hrvatske Kostajnice.

Izvor: SMŽ